Kontakt

Fakturačné údaje

ROAD SK, s.r.o Horný Hričov 483 013 42 Horný Hričov Slovenská republika

IČO: 43 845 851

IČ DPH: SK2022490690

Telefón: 041 5000 061

Fax: 041 5982 875

Mobil: +421 904 057 307 E-mail: road@roadsk.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina; oddiel: Sro; vl.č.: 19771/L

Výroba, sklad, administratíva

Prevádzka, sklad Bratislava